Uložiť
Uložiť

Spoznaj sám seba. Typológia osobnosti a jej využitie.

by Kreatívny koučing s.r.o. 26.9, 2017 | ut | 18:00 Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56 Bratislava, Slovenská republika
Popis
Miesto
Dátum a čas
Kontakt

Popis

<p><span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">St&aacute;va sa v&aacute;m, že sa neviete rozhodn&uacute;ť alebo spr&aacute;vne konať?&nbsp;</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Dokonal&yacute; rodič, partner, zamestnanec či podnikateľ. Aj vy sa str&aacute;cate v tlaku na obsadenie v&scaron;etk&yacute;ch t&yacute;ch rol&iacute;? Pom&ocirc;žeme v&aacute;m v tom upratať a n&aacute;jsť konkr&eacute;tne n&aacute;vody v situ&aacute;ci&aacute;ch kedy ste si m&aacute;lo sebaist&yacute;. Workshop je založen&yacute; na poznatkoch z koučingu, psychol&oacute;gie a NLP.</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Počas tohto workshopu sa budeme zaoberať:</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- va&scaron;ou osobnou typol&oacute;giou</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- identifik&aacute;ciou typu človeka s ktor&yacute;m komunikujete</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- ako využ&iacute;vať svoje siln&eacute; str&aacute;nky</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Z&Aacute;RUKA KVALITY: Cenu vstupenky na tento workshop je len 14&euro;. Z&aacute;lež&iacute; n&aacute;m na v&aacute;s a moment&aacute;lne na trhu, kde je nespočetn&eacute; množstvo platen&yacute;ch workshopov, diskusi&iacute; a in&eacute;ho vzdel&aacute;vania v&aacute;m chceme priniesťaj takouto formou, najvy&scaron;&scaron;iu kvali</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(75, 79, 86); font-size: 14px;">tu.<br /> <br /> Čas: 18:00 - 20:00<br /> <br /> Kapacita workshopu je obmedzen&aacute; na 15 miest.<br /> <br /> <br /> Te&scaron;&iacute; sa na V&aacute;s:<br /> <br /> Stanislava Sorgerov&aacute;<br /> Personal Coach a zakladateľka projektu Expert na život<br /> <br /> Projekt Expert na život je poskytuje služby v oblasti koučingu (osobn&yacute;/biznis) a vzdel&aacute;vania. Autorkou projektu e akreditovan&aacute; koučka Stanislava Sorgerov&aacute;, ktor&aacute; sa okrem koučingu akt&iacute;vne venuje &scaron;t&uacute;diu psychol&oacute;gie a NLP (neurolingvistick&eacute; programovanie). Vz&aacute;jomn&yacute;m spojen&iacute;m t&yacute;chto troch aspektov vznik&aacute; zauj&iacute;mav&yacute; koncept vzdel&aacute;vanie a osvety. Projekt Expert na život okrem vzdel&aacute;vania na mieru pre spoločnosti organizuje aj semin&aacute;re a workshopy, ktor&eacute; prispievaj&uacute; k &scaron;&iacute;reniu hlavnej my&scaron;lienky projektu.<br /> <br /> Cena: 14 &euro;<br /> <br /> Prihlasovanie na workshop:&nbsp;<br /> Viac info na: info@expertnazivot.sk alebo na telef&oacute;nnom č&iacute;sle 0917 433 120</span></p>

Tags

Miesto

Monsters Cafe and Bar
Rusovská cesta 50-56 Bratislava
Slovenská republika

Pozrieť na mape

Dátum a čas

26 septembra, 2017
18:00 -20:00

Pridaj do kalendára

Kontakt na organizátora

0917433120 info@expertnazivot.sk

Popis

Popis

<p><span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">St&aacute;va sa v&aacute;m, že sa neviete rozhodn&uacute;ť alebo spr&aacute;vne konať?&nbsp;</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Dokonal&yacute; rodič, partner, zamestnanec či podnikateľ. Aj vy sa str&aacute;cate v tlaku na obsadenie v&scaron;etk&yacute;ch t&yacute;ch rol&iacute;? Pom&ocirc;žeme v&aacute;m v tom upratať a n&aacute;jsť konkr&eacute;tne n&aacute;vody v situ&aacute;ci&aacute;ch kedy ste si m&aacute;lo sebaist&yacute;. Workshop je založen&yacute; na poznatkoch z koučingu, psychol&oacute;gie a NLP.</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Počas tohto workshopu sa budeme zaoberať:</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- va&scaron;ou osobnou typol&oacute;giou</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- identifik&aacute;ciou typu človeka s ktor&yacute;m komunikujete</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- ako využ&iacute;vať svoje siln&eacute; str&aacute;nky</span><br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(75, 79, 86); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Z&Aacute;RUKA KVALITY: Cenu vstupenky na tento workshop je len 14&euro;. Z&aacute;lež&iacute; n&aacute;m na v&aacute;s a moment&aacute;lne na trhu, kde je nespočetn&eacute; množstvo platen&yacute;ch workshopov, diskusi&iacute; a in&eacute;ho vzdel&aacute;vania v&aacute;m chceme priniesťaj takouto formou, najvy&scaron;&scaron;iu kvali</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(75, 79, 86); font-size: 14px;">tu.<br /> <br /> Čas: 18:00 - 20:00<br /> <br /> Kapacita workshopu je obmedzen&aacute; na 15 miest.<br /> <br /> <br /> Te&scaron;&iacute; sa na V&aacute;s:<br /> <br /> Stanislava Sorgerov&aacute;<br /> Personal Coach a zakladateľka projektu Expert na život<br /> <br /> Projekt Expert na život je poskytuje služby v oblasti koučingu (osobn&yacute;/biznis) a vzdel&aacute;vania. Autorkou projektu e akreditovan&aacute; koučka Stanislava Sorgerov&aacute;, ktor&aacute; sa okrem koučingu akt&iacute;vne venuje &scaron;t&uacute;diu psychol&oacute;gie a NLP (neurolingvistick&eacute; programovanie). Vz&aacute;jomn&yacute;m spojen&iacute;m t&yacute;chto troch aspektov vznik&aacute; zauj&iacute;mav&yacute; koncept vzdel&aacute;vanie a osvety. Projekt Expert na život okrem vzdel&aacute;vania na mieru pre spoločnosti organizuje aj semin&aacute;re a workshopy, ktor&eacute; prispievaj&uacute; k &scaron;&iacute;reniu hlavnej my&scaron;lienky projektu.<br /> <br /> Cena: 14 &euro;<br /> <br /> Prihlasovanie na workshop:&nbsp;<br /> Viac info na: info@expertnazivot.sk alebo na telef&oacute;nnom č&iacute;sle 0917 433 120</span></p>

Tags

Miesto

Miesto

Monsters Cafe and Bar
Rusovská cesta 50-56 Bratislava
Slovenská republika

Pozrieť na mape
Dátum a čas

Dátum a čas

26 septembra, 2017
18:00 -20:00

Pridaj do kalendára
Kontakt

Kontakt na organizátora

0917433120 info@expertnazivot.sk